Цільова аудиторія


Цей документ призначений для фахівців та користувачів. Дії, позначені в документі попереджувальним знаком та терміном «фахівець», можуть виконуватися тільки кваліфікованим персоналом. Дії, що не потребують спеціальної кваліфікації та не мають поміток, можуть виконуватись користувачами. Фахівці повинні володіти такою кваліфікацією:

  • Знати про принципи функціонування та експлуатацію інвертора

  • Вміти вирішувати проблеми, пов’язані з небезпеками та ризиками під час встановлення, ремонту та експлуатації електричного обладнання та систем

  • Мати відповідну освіту для встановлення та введення в експлуатацію електричного обладнання та систем

  • Знати відповідні закони, норми та керівні принципи

  • Знати та дотримуватися цього документа з усіма вказівками щодо техніки безпеки