Aktywacja funkcji diagnostyki przy usterce komunikacji Speedwire


Jeśli instalacja składa się z wielu podłączonych szeregowo urządzeń Speedwire i komunikacja Speedwire nie działa prawidłowo, można aktywować funkcję diagnostyki, aby w prosty sposób wyszukać błąd.

Dostępne są następujące funkcje diagnostyki:

  • Aktywacja wskaźnika komunikacji Speedwire w falowniku

  • Przetestowanie komunikacji Speedwire za pomocą SMA Data Manager

Aktywacja wskaźnika komunikacji Speedwire w falowniku

Poprzez aktywację tę funkcji diagnostyki falownik może sygnalizować podłączenie 1 kabla sieciowego poprzez pulsowanie niebieskiej diody LED. W ten sposób można szybko sprawdzić, czy w falownikach, w których powinien być podłączony tylko 1 kabel sieciowy, jest on rzeczywiście podłączony, a w falownikach, w których powinny być podłączone 2 kable sieciowe, podłączony jest tylko 1 zamiast 2 kabli sieciowych.

Sposób postępowania:

  1. W grupie parametrów Urządzenie > Praca wybrać parametr Diagnostyka połączenia Ethernet za pomocą LED i ustawić na wartość Wł.
  2. Niebieska dioda LED pulsuje (przez 2 s jest włączona, przez 250 ms wyłączona): do falownika podłączony jest 1 kabel sieciowy.
  3. Niebieska dioda LED nie pulsuje: do falownika nie jest podłączony żaden kabel sieciowy.
  4. Należy sprawdzić, czy w falownikach, w których pulsuje niebieska dioda LED, powinien być w rzeczywistości podłączony 1 kabel czy też 2 kable sieciowe.
  5. Należy sprawdzić, czy w falownikach, w których nie pulsuje niebieska dioda LED, naprawdę nie powinien być podłączony żaden kabel sieciowy.

Przetestowanie komunikacji Speedwire za pomocą SMA Data Manager

Jeśli w instalacji jest zamontowany SMA Data Manager, poprzez pulsowanie czerwonej diody LED falownik może sygnalizować prawidłowe funkcjonowanie komunikacji Speedwire lub występowanie problemu. Funkcję diagnostyki należy aktywować za pomocą interfejsu użytkownika SMA Data Manager.

Sposób postępowania:

  1. Na interfejsie użytkownika SMA Data Manager wybrać parametr Diagnostyka komunikacji i ustawić na wartość Wł.
  2. Czerwona dioda LED w falowniku pulsuje (przez 250 ms jest włączona i przez 250 ms wyłączona): komunikacja połączonych szeregowo urządzeń Speedwire działa bez zarzutu.
  3. Jeśli czerwona dioda LED w falowniku nie pulsuje, występują zakłócenia w komunikacji Speedwire. Należy sprawdzić tor komunikacji.