Προβλήματα με υπηρεσίες Streaming


Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες Streaming στο τοπικό δίκτυο, στο οποίο είναι ενταγμένος και ο μετατροπέας, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στη μετάδοση. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις IGMP του μετατροπέα μέσω παραμέτρων λειτουργίας.

  • Απευθυνθείτε στο σέρβις και αλλάξτε τις ρυθμίσεις IGMP σε συνεννόηση με το σέρβις.