Ürün yazılımın güncellenmesi


Uzman elektrikçi

İletişim ürününde (örn. SMA Data Manager veya Sunny Home Manager) veya Sunny Portal'da evirici için otomatik güncelleme ayarlanmadığı takdirde, manuel ürün yazılımı güncellemesi yapma olanağınız bulunmaktadır.

Ürün yazılımını güncellemek için şu olanaklara sahipsiniz:

 • Ürün yazılımını mevcut Update klasörü ile eviricinin kullanıcı arabirimi üzerinden güncelleme.

 • Ürün yazılımını eviricinin kullanıcı arabirimi üzerinden arama ve kurma.

Ürün yazılımını mevcut Update klasörü ile eviricinin kullanıcı arabirimi üzerinden güncelleme

Ön koşullar:

 • Eviricinin istenilen ürün yazılımlı güncelleme dosyasının mevcut olması. Güncelleme dosyası, örneğin www.SMA-Solar.com internet adresindeki eviricinin ürün sayfasından indirilebilir. Güncelleme dosyasını indirmek için evirici seri numarasının girilmesi gerekir.

Yapılacaklar:

 1. Kullanıcı arabirimini açın Kullanıcı arabirimine bağlantı kurulması).
 2. Kullanıcı arabiriminde, Installer (kurulumcu) olarak oturum açınKullanıcı arabiriminde oturum açma ve kapama).
 3. Device configuration menüsünü seçin.
 4. Evirici satırında çark düğmesine tıklayın ve Perform firmware update seçeneğini seçin.
 5. [Gözat] seçeneğini seçin ve evirici için güncelleme dosyasını seçin.
 6. Update firmware seçeneğini seçin.
 7. Diyalogtaki talimatlara uyun.

Ürün yazılımını eviricinin kullanıcı arabirimi üzerinden arayın ve kurun

Ön koşul:

 • Evirici, İnternet ile bağlı olmalıdır.

Yapılacaklar:

 1. Kullanıcı arabirimini açın Kullanıcı arabirimine bağlantı kurulması).
 2. Kullanıcı arabiriminde, Installer (kurulumcu) olarak oturum açınKullanıcı arabiriminde oturum açma ve kapama).
 3. [Editing Parameters] öğesini seçin.
 4. Device > Update seçeneğini seçin.
 5. Check for update and install it parametresini seçin ve Execute öğesini seçin.
 6. [Save all] öğesini seçin.
 • Ürün yazılımı arka planda güncellenir.