Glömt lösenord


Om du har glömt lösenordet för växelriktaren, kan du låsa upp växelriktaren med en Personal Unlocking Key (PUK). För varje växelriktare finns en PUK per användargrupp (användare och installatör). Tips: Vid anläggningar som har identifierats i en kommunikationsprodukt går det även att ändra lösenord för användargruppen Installer via kommunikationsprodukten. Lösenordet för användargruppen Installer är det samma som anläggningslösenordet i kommunikationsprodukten.

Tillvägagångssätt:

  1. Begära PUK (beställningsformulär finns på www.SMA-Solar.com).
  2. Öppna användargränssnittet Skapa en anslutning till användargränssnittet).
  3. I fältet Lösenord skriver du in den PUK du har fått istället för lösenordet.
  4. Välj Logga in.
  5. Öppna menyn Utrustningsparametrar.
  6. Välj [Redigera parametrar].
  7. I parametergruppen Användarbehörighet > Åtkomstkontroll ändras lösenordet för den önskade användargruppen.
  8. För att spara ändringarna, välj [Spara alla].

Lösenordsbestämning vid växelriktare som är identifierade i en kommunikationsprodukt

Lösenordet för användargruppen Installer är samtidigt även anläggningslösenordet för anläggningen i kommunikationsprodukten. Att ändra lösenordet för användargruppen Installer kan leda till att växelriktaren inte längre kan identifieras av kommunikationsprodukten.

  1. Bestäm det ändrade lösenordet för användargruppen Installer som nytt anläggningslösenord för kommunikationsprodukten (se anvisningen till kommunikationsprodukten).