Izvajanje posodobitve vgrajene programske opreme


Strokovno osebje

Če za razsmernik ni aktivirana samodejna posodobitev v komunikacijskem izdelku (npr. SMA Data Manager ali Sunny Home Manager) ali na portalu Sunny Portal, se lahko odločite za ročno izvajanje posodobitve vgrajene programske opreme.

Za posodobitev vdelane strojne opreme imate na voljo naslednje možnosti:

 • Posodobitev vdelane strojne opreme z razpoložljivo posodobitveno datoteko prek uporabniškega vmesnika razsmernika.

 • Iskanje in namestitev vdelane strojne opreme prek uporabniškega vmesnika razsmernika.

Posodobitev vdelane strojne opreme z razpoložljivo posodobitveno datoteko prek uporabniškega vmesnika razsmernika

Predpogoji:

 • Na voljo mora biti posodobitvena datoteka z želeno vgrajeno programsko opremo razsmernika. Posodobitvena datoteka je npr. na voljo kot prenos na strani izdelka razsmernika na spletnem mestu www.SMA-Solar.com. Za prenos posodobitvene datoteke je potrebno vnesti serijsko številko razsmernika.

Postopek:

 1. Priklic uporabniškega vmesnika Vzpostavitev povezave do uporabniškega vmesnika).
 2. Prijavite se v uporabniški vmesnik kot Inštalater Prijava in odjava iz uporabniškega vmesnika).
 3. Izberite meni Konfiguracija naprave.
 4. V vrstici razsmernika izberite ikono zobnika in nato Izvajanje posodobitve vgrajene programske opreme.
 5. Izberite [Prebrskaj] in izberite posodobitveno datoteko za razsmernik.
 6. Izberite Izvajanje posodobitve vgrajene programske opreme.
 7. Sledite navodilom v pogovornem oknu.

Iskanje in namestitev vdelane strojne opreme prek uporabniškega vmesnika razsmernika

Predpogoj:

 • Razsmernik mora biti povezan z internetom.

Postopek:

 1. Priklic uporabniškega vmesnika Vzpostavitev povezave do uporabniškega vmesnika).
 2. Prijavite se v uporabniški vmesnik kot Inštalater Prijava in odjava iz uporabniškega vmesnika).
 3. Izberite [Uredi parametre].
 4. Izberite Naprava > Posodobitev.
 5. Izberite parameter Poišči in namesti posodobitev in ga nastavite na Izvedi.
 6. Izberite [Shrani vse].
 • Vdelana strojna oprema se posodobi v ozadju.