Firmware-update uitvoeren


Vakman

Wanneer voor de omvormer geen automatische update in het communicatieproduct (bijv. SMA Data Manager of Sunny Home Manager) of in Sunny Portal is ingesteld, heeft u de mogelijkheid een handmatige firmware-update uit te voeren.

U hebt de volgende mogelijkheden om de firmware te actualiseren:

 • Firmware met beschikbaar update-bestand via de gebruikersinterface van de omvormer actualiseren.

 • Firmware via de gebruikersinterface van de omvormer zoeken en installeren.

Firmware met beschikbaar update-bestand via de gebruikersinterface van de omvormer actualiseren

Voorwaarden:

 • Er moet een updatebestand met gewenste firmware van de omvormer beschikbaar zijn. Het updatebestand is bijvoorbeeld verkrijgbaar als download op de productpagina van de omvormer op www.SMA-Solar.com. Voor het downloaden van het update-bestand is de invoer van het serienummer van de omvormer nodig.

Werkwijze:

 1. De gebruikersinterface oproepen Opbouw van een verbinding met de gebruikersinterface).
 2. Meld u op de gebruikersinterface aan als installateur Bij de gebruikersinterface aan- en afmelden).
 3. Selecteer het menu Apparaatconfiguratie.
 4. Klik in de regel van de omvormer op het tandwiel en kies Firmware-update uitvoeren.
 5. [Doorzoeken] kiezen en het update-bestand voor de omvormer kiezen.
 6. Kies Firmware-update uitvoeren.
 7. Volg de instructies in het dialoogvenster.

Firmware via de gebruikersinterface van de omvormer zoeken en installeren

Voorwaarde:

 • De omvormer moet met het internet verbonden zijn.

Werkwijze:

 1. De gebruikersinterface oproepen Opbouw van een verbinding met de gebruikersinterface).
 2. Meld u op de gebruikersinterface aan als installateur Bij de gebruikersinterface aan- en afmelden).
 3. Kies [Parameters bewerken].
 4. Kies Apparaat > Update.
 5. Kies de parameter Update zoeken en installeren en stel deze in op Uitvoeren.
 6. Kies [Alles opslaan].
 • De firmware wordt op de achtergrond geactualiseerd.