Ažuriranje firmwarea


Stručna snaga

Ako za izmjenjivač nije aktivirano automatsko ažuriranje u komunikacijskom proizvodu (npr. SMA Data Manager ili Sunny Home Manager) ili na Sunny Portalu, firmware izmjenjivača možete ažurirati ručno.

Za ažuriranje firmvera na raspolaganju su sljedeće mogućnosti:

 • Ažuriranje firmvera postojećom datotekom za ažuriranje putem korisničkog sučelja izmjenjivača.

 • Pretraga i instaliranje firmvera putem korisničkog sučelja izmjenjivača.

Ažuriranje firmvera postojećom datotekom za ažuriranje putem korisničkog sučelja izmjenjivača

Preduvjeti:

 • Mora postojati datoteka za ažuriranje sa željenim firmwareom izmjenjivača. Datoteku za ažuriranje možete primjerice preuzeti sa stranice s proizvodima na adresi www.SMA-Solar.com. Za preuzimanje datoteke za ažuriranje neophodan je unos serijskog broja izmjenjivača.

Postupak:

 1. Otvorite korisničko sučelje Uspostavljanje veze s korisničkim sučeljem).
 2. Prijavite se na korisničko sučelje kao Installer Prijava i odjava na korisničko sučelje).
 3. Odaberite izbornik Konfiguracija uređaja.
 4. U retku izmjenjivača odaberite najprije zupčanik pa zatim opciju Ažuriranje firmvera.
 5. Odaberite opciju [Pretraga] pa zatim i datoteku za ažuriranje izmjenjivača.
 6. Odaberite opciju Ažuriranje firmwarea.
 7. Slijedite upute iz dijaloga.

Pretraga i instaliranje firmvera putem korisničkog sučelja izmjenjivača

Preduvjet:

 • Izmjenjivač mora biti povezan na internet.

Postupak:

 1. Otvorite korisničko sučelje Uspostavljanje veze s korisničkim sučeljem).
 2. Prijavite se na korisničko sučelje kao Installer Prijava i odjava na korisničko sučelje).
 3. Odaberite [Uređivanje parametara].
 4. Odaberite opciju Device > Update.
 5. Odaberite parametar Check for update and install it pa pokrenite postupak odabirom opcije Execute.
 6. Odaberite opciju [Save all].
 • Firmver se ažurira u pozadini.