Εκτέλεση ενημέρωσης firmware


ειδικευμένο προσωπικό

Εάν για τον μετατροπέα δεν είναι ρυθμισμένη η αυτόματη ενημέρωση στο προϊόν επικοινωνίας (π.χ. SMA Data Manager ή Sunny Home Manager) ή στο Sunny Portal, έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μια χειροκίνητη ενημέρωση του firmware.

Έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες δυνατότητες για την ενημέρωση του firmware:

 • Ενημέρωση firmware με υπάρχον αρχείο ενημέρωσης μέσω της επιφάνειας εργασίας του μετατροπέα.

 • Αναζήτηση firmware μέσω της επιφάνειας εργασίας του μετατροπέα και εγκατάσταση.

Ενημέρωση firmware με υπάρχον αρχείο ενημέρωσης μέσω της επιφάνειας εργασίας του μετατροπέα

Προϋποθέσεις:

 • Πρέπει να υπάρχει αρχείο ενημέρωσης με το επιθυμητό firmware του μετατροπέα. Το αρχείο ενημέρωσης είναι π.χ. διαθέσιμο ως αρχείο λήψης στη σελίδα προϊόντος του μετατροπέα στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com. Για τη λήψη του αρχείου ενημέρωσης είναι απαραίτητη η εισαγωγή του αριθμού σειράς.

Διαδικασία:

 1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας Δομή μιας σύνδεσης με την επιφάνεια εργασίας).
 2. Συνδεθείτε ως Εγκαταστάτης στην επιφάνεια εργασίας Σύνδεση και αποσύνδεση από την επιφάνεια εργασίας).
 3. Επιλέξτε το μενού Διαμόρφωση συσκευών.
 4. Στη γραμμή του μετατροπέα επιλέξτε στο γρανάζι και επιλέξτε Εκτέλεση ενημέρωσης firmware.
 5. Επιλέξτε [Αναζήτηση] και επιλέξτε το αρχείο ενημέρωσης για τον μετατροπέα.
 6. Επιλέξτε Εκτέλεση ενημέρωσης firmware.
 7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο διαλόγου.

Αναζήτηση firmware μέσω της επιφάνειας εργασίας του μετατροπέα και εγκατάσταση

Προϋπόθεση:

 • Ο μετατροπέας πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.

Διαδικασία:

 1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας Δομή μιας σύνδεσης με την επιφάνεια εργασίας).
 2. Συνδεθείτε ως Εγκαταστάτης στην επιφάνεια εργασίας Σύνδεση και αποσύνδεση από την επιφάνεια εργασίας).
 3. Επιλέξτε [Επεξεργασία παραμέτρων]
 4. Επιλέξτε Συσκευή > Ενημέρωση.
 5. Επιλέξτε την παράμετρο Αναζήτηση και εγκατάσταση ενημέρωσης και ρυθμίστε τη στο Εκτέλεση.
 6. Επιλέξτε [Αποθήκευση όλων].
 • Το firmware ενημερώνεται στο παρασκήνιο.