Şifrenin unutulması


Evirici şifresini unuttuysanız, eviriciyi bir Personal Unlocking Key (PUK) ile etkinleştirebilirsiniz. Her evirici için, her kullanıcı grubu başına (User (kullanıcı) ve Installer (kurulumcu)) bir PUK kodu vardır. Öneri: Tek bir iletişim ürününde yer alan sistemlerde Installer kullanıcı grubu için iletişim ürünü üzerinden de yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Installer kullanıcı grubu şifresi, iletişim ürünündeki sistem şifresine denktir.

Yapılacaklar:

  1. PUK isteyin (Başvuru formu için: www.SMA-Solar.com).
  2. Kullanıcı arabirimini açın Kullanıcı arabirimine bağlantı kurulması).
  3. Password alanına şifre yerine edindiğiniz PUK numarasını girin.
  4. Login öğesini seçin.
  5. Device Parameters menüsü açın.
  6. [Editing Parameters] öğesini seçin.
  7. User Rights > Access Control parametre grubunda istenilen kullanıcı grubunun şifresini değiştirin.
  8. Değişiklikleri kaydetmek için [Save all] öğesini seçin.

Tek bir iletişim ürününde yer alan eviricilerde şifre tayini

Installer kullanıcı grubu şifresi, aynı zamanda iletişim üründeki sistemin sistem şifresidir. Installer kullanıcı grubu şifresinin değiştirilmesi, eviricinin iletişim ürünü tarafından algılanmamasına yol açabilir.

  1. İletişim ürününde Installer kullanıcı grubunun değiştirilmiş şifresini yeni sistem şifresi olarak tanımlayın (bkz. iletişim ürünün kılavuzu).