Genomföra uppdatering av firmware


Kvalificerad personal

Om ingen automatisk uppdatering för växelriktaren är inställd i kommunikationsprodukten (t.ex. SMA Data Manager eller Sunny Home Manager) eller i Sunny Portal, går det att uppdatera växelriktarens firmware manuellt.

Du har följande möjligheter att uppdatera firmware:

 • Uppdatera firmware via växelriktarens användargränssnitt med befintlig uppdateringsfil.

 • Söka firmware via växelriktarens användargränssnitt och installera.

Uppdatera firmware via växelriktarens användargränssnitt med befintlig uppdateringsfil.

Förutsättningar:

 • Uppdateringsfil med önskad firmware för växelriktaren måste finnas. Uppdateringsfilen kan t.ex. laddas ner på produktsidan av växelriktaren under www.SMA-Solar.com. För att ladda ner uppdateringsfilen måste man ange växelriktarens serienummer.

Tillvägagångssätt:

 1. Öppna användargränssnittet Skapa en anslutning till användargränssnittet).
 2. Logga in som Installer i användargränssnittet Logga in och logga ut på användargränssnittet).
 3. Välj menyn Utrustningskonfiguration.
 4. Välj kugghjulet på raden med växelriktaren och välj Run firmware update.
 5. Välj [Sök igenom] välj uppdateringsfilen för växelriktaren.
 6. Välj Genomföra uppdatering firmware.
 7. Följ anvisningarna i dialogen.

Söka firmware via växelriktarens användargränssnitt och installera

Förutsättning:

 • Växelriktaren måste vara ansluten till internet.

Tillvägagångssätt:

 1. Öppna användargränssnittet Skapa en anslutning till användargränssnittet).
 2. Logga in som Installer i användargränssnittet Logga in och logga ut på användargränssnittet).
 3. Välj [Redigera parametrar].
 4. Välj Device > Update.
 5. Väj parametern Check for update and install it och sätt på Execute.
 6. Välj [Save all].
 • Firmware uppdateras i bakgrunden.