Pozabljeno geslo


Če ste pozabili geslo za razsmernik, lahko razsmernik aktivirate s kodo Personal Unlocking Key (PUK). Za vsak razsmernik je na voljo ena koda PUK na uporabniško skupino (Uporabnik in Inštalater). Nasvet: Pri napravah, ki so vključene v komunikacijski izdelek, lahko za uporabniško skupino Inštalater dodelite novo geslo tudi prek komunikacijskega izdelka. Geslo za uporabniško skupino Inštalater ustreza geslu sistema v komunikacijskem izdelku.

Postopek:

  1. Naročite kodo PUK (obrazec najdete na spletni strani www.SMA-Solar.com).
  2. Priklic uporabniškega vmesnika Vzpostavitev povezave do uporabniškega vmesnika).
  3. V polje Geslo namesto gesla vnesite prejeto kodo PUK.
  4. Izberite Prijava.
  5. Prikličite meni Parametri naprave.
  6. Izberite [Uredi parametre].
  7. V skupini parametrov Uporabniške pravice > Nadzor dostopa spremenite geslo želene uporabniške skupine.
  8. Če želite shraniti spremembe, izberite [Shrani vse].

Določitev gesla pri razsmernikih, ki so vključeni v komunikacijski izdelek

Geslo za uporabniško skupino Inštalater je hkrati tudi geslo sistema za sistem v komunikacijskem izdelku. Sprememba gesla za uporabniško skupino Inštalater lahko povzroči, da razsmernik ni več vključen v komunikacijski izdelek.

  1. V komunikacijskem izdelku spremenjeno geslo uporabniške skupine Inštalater dodelite kot novo geslo sistema (glejte navodila komunikacijskega izdelka).