Parool on ununenud


Kui olete unustanud vaheldi parooli, saate te vaheldi käivitada Personal Unlocking Key'ga (PUK). Igal vaheldil on vastava kasutajarühma (Kasutaja ja Paigaldaja) jaoks üks PUK. Nõuanne: seadmete korral, mida kasutakse sidetootes, võite kasutajarühma Paigaldaja jaoks määrata uue parooli ka sidetoote kaudu. Kasutajarühma Paigaldaja parool vastab seadme paroolile sidetootes.

Meetod:

  1. PUKi taotlemine (taotlusblankett on saadaval www.SMA-Solar.com all).
  2. Avage kasutajaliides Ühenduse loomine kasutajaliidesega).
  3. Sisestage väljale Parool parooli asemel saadud PUK.
  4. Valige Logimine.
  5. Avage menüü Seadme parameetrid.
  6. Valige [Töötle parameetreid].
  7. Muutke parameetrirühmas Kasutajaõigused > Pääsukontroll soovitud kasutajarühma parool.
  8. Muudatuste salvestamiseks valige [Salvesta kõik].

Parooli määramine vaheldite korral, mida kasutatakse sidetootes

Kasutajarühma Paigaldaja parool on samal ajal ka seadme parool sidetoote seadme jaoks. Kasutajarühma Paigaldaja muutmine võib põhjustada seda, et sidetoode ei saa enam vaheldit kasutada.

  1. Määrake sidetootes kasutajarühma Paigaldaja muudetud parool uueks seadme parooliks (st sidetoote kasutusjuhendit).