Glemt password


Hvis du har glemt passwordet til omformeren, kan du aktivere omformeren med en Personal Unlocking Key (PUK). For hver omformer findes der en PUK for hver brugergruppe (User og Installer). Tip: Ved anlæg, der er registreret i et kommunikationsprodukt, kan du også tildele et nyt password for brugergruppen Installer via kommunikationsproduktet. Passwordet for brugergruppen Installer svarer til anlægspasswordet i kommunikationsproduktet.

Fremgangsmåde:

  1. Bed om PUK (ansøgningsformular kan fås på www.SMA-Solar.com).
  2. Åbn brugerfladen Etablering af forbindelse til brugerfladen).
  3. Indtast den modtagne PUK i stedet for passwordet i feltet Password.
  4. Vælg Login.
  5. Åbn menuen Device Parameters.
  6. Vælg [Editing Parameters].
  7. Foretag ændring af passwordet for den ønskede brugergruppe i parametergruppen User Rights > Access Control.
  8. Vælg [Save all] for at gemme ændringerne.

Password-tildeling ved omformere, der er registreret i et kommunikationsprodukt

Passwordet for brugergruppen Installer er samtidigt anlægspasswordet for anlægget i kommunikationsproduktet. Hvis passwordet ændres for brugergruppen Installer, kan det medføre, at omformeren ikke længere kan registreres af kommunikationsproduktet.

  1. I kommunikationsproduktet tildeles det ændrede password for brugergruppen Installer som nyt anlægspassword (se vejledning til kommunikationsproduktet).