Zapomenuté heslo


Pokud jste zapomněli heslo svého střídače, můžete střídač odblokovat kódem PUK (Personal Unlocking Key). Každý střídač má pro každou uživatelskou skupinu (UživatelInstalační technik) přidělen jeden kód PUK. Tip: U systémů, které jsou zaregistrované v komunikačním produktu, můžete pro uživatelskou skupinu Instalační technik zadat nové heslo i prostřednictvím komunikačního produktu. Heslo pro uživatelskou skupinu Instalační technik se shoduje se systémovým heslem v komunikačním produktu.

Postup:

  1. Vyžádejte si kód PUK (formulář žádosti je k dispozici na www.SMA-Solar.com).
  2. Vyvolejte uživatelské rozhraní Struktura připojení k uživatelskému rozhraní).
  3. V poli Heslo zadejte místo hesla získaný kód PUK.
  4. Zvolte Přihlášení.
  5. Vyvolejte nabídku Parametry přístroje.
  6. Zvolte [Upravit parametry].
  7. Ve skupině parametrů Uživatelská oprávnění > Kontrola přístupu změňte heslo požadované uživatelské skupiny.
  8. Změny uložíte kliknutím na [Uložit vše].

Zadání hesla u střídačů, které jsou zaregistrovány v komunikačním produktu

Heslo pro uživatelskou skupinu Instalační technik je současně také systémovým heslem v komunikačním produktu. Změna hesla pro uživatelskou skupinu Instalační technik může vést k tomu, že střídač už nebude nadále možné registrovat v komunikačním produktu.

  1. V komunikačním produktu zadejte změněné heslo uživatelské skupiny Instalační technik jako nové systémové heslo (viz návod ke komunikačnímu produktu).