Aktualizace firmwaru


Odborný pracovník

Pokud není pro střídač v komunikačním produktu (např. SMA Data Manager nebo Sunny Home Manager) nebo na portálu Sunny Portal nastavená automatická aktualizace, můžete firmware aktualizovat ručně.

Pro aktualizaci firmwaru máte na výběr z následujících možností.

 • Aktualizace firmwaru pomocí stávajícího aktualizačního souboru prostřednictvím uživatelského rozhraní střídače.

 • Vyhledání a instalace firmwaru prostřednictvím uživatelského rozhraní střídače.

Aktualizace firmwaru pomocí stávajícího aktualizačního souboru prostřednictvím uživatelského rozhraní střídače

Podmínky:

 • Musí být k dispozici aktualizační soubor s požadovaným firmwarem střídače. Aktualizační soubor lze získat například jako soubor ke stažení na produktové stránce střídače na webu www.SMA-Solar.com. Ke stažení aktualizačního souboru je nutné zadat sériové číslo střídače.

Postup:

 1. Vyvolejte uživatelské rozhraní Struktura připojení k uživatelskému rozhraní).
 2. Přihlaste se v uživatelském rozhraní jako Instalační technik Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní).
 3. Zvolte nabídku Konfigurace přístroje.
 4. Na řádku střídače klikněte na ozubené kolečko a zvolte možnost Aktualizovat firmware.
 5. Stiskněte tlačítko [Procházet] a vyberte aktualizační soubor pro střídač.
 6. Stiskněte tlačítko Aktualizovat firmware.
 7. Postupujte podle pokynů v dialogu.

Vyhledání a instalace firmwaru prostřednictvím uživatelského rozhraní střídače

Podmínka:

 • Střídač musí být připojený k internetu.

Postup:

 1. Vyvolejte uživatelské rozhraní Struktura připojení k uživatelskému rozhraní).
 2. Přihlaste se v uživatelském rozhraní jako Instalační technik Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní).
 3. Zvolte [Upravit parametry].
 4. Zvolte Přístroj > Aktualizace.
 5. Zvolte parametr Vyhledat a nainstalovat aktualizace a nastavte ho na Provést.
 6. Zvolte [Uložit vše].
 • Firmware se aktualizuje na pozadí.