Złącza i funkcje


Produkt może posiadać na wyposażeniu następujące złącza i funkcje, które można również doposażyć w przyszłości. Przy tym dostępność funkcji zależy od wersji produktu oraz posiadanych opcji dodatkowych.

Dalsze informacje dotyczące obecnych i planowanych funkcji patrz strona produktowa dostępna pod adresem www.SMA-Solar.com.

Dashboard

Na pulpicie nawigacyjnym za pomocą widżetów prezentowane są w sposób przejrzysty i poglądowy informacje dotyczące instalacji i jej komponentów. Przy tym prezentacja na dashboardzie może być różna zależnie od zakresu funkcji instalacji i uprawnień użytkowników.

Parametryzowanie całej instalacji

Asystent wprowadzania parametrów instalacji umożliwia jednoczesną zmianę i porównywanie parametrów kilku podłączonych urządzeń. W tym celu wystarczy wybrać urządzenia na liście i zmienić parametry, które można jednocześnie zmienić. Status zmian parametrów można sprawdzić w każdym momencie.

Dane satelitarne

Także bez lokalnych czujników Sunny Portal zapewnia możliwość wyświetlania nasłonecznienia, temperatury otoczenia i modułów oraz prędkości wiatru w lokalizacji instalacji. Te wartości można wykorzystać przykładowo do określania współczynnika efektywności (PR) instalacji fotowoltaicznych. Dane satelitarne można wykorzystywać przy przyporządkowaniu czujników. Przy używaniu danych satelitarnych podać prawidłowe właściwości instalacji. Szczególnie ważne są przy tym lokalizacja i ustawienie instalacji. Lokalizację instalacji można określić za pomocą serwisu Google Maps.

Nie we wszystkich krajach dane satelitarne są dostępne. Dane satelitarne można wykorzystywać w następujących krajach:

Andora, Albania, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Dania, Niemcy, Estonia, Francja, Gibraltar, Grecja, Wielka Brytania, Guernsey, Irlandia, Isle of Man, Izrael, Włochy, Jersey, Chorwacja, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Macedonia, Monako, Montenegro, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, San Marino, Szwecja, Szwajcaria, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy, Turcja, Węgry, Watykan, Cypr.

Projekty Sunny Design

Instalacje zaprojektowane w Sunny Design można zaimportować do Sunny Portal i wykorzystać przy uruchomieniu.

SMA Smart Connected

Pakiet SMA Smart Connected umożliwia bezpłatne monitorowanie pracy produktu na portalu Sunny Portal. Dzięki pakietowi SMA Smart Connected użytkownik i specjalista są automatycznie i proaktywnie informowani o wydarzeniach, które wystąpiły w produkcie.

Aktywacja pakietu SMA Smart Connected odbywa się podczas rejestracji na portalu Sunny Portal. Aby móc korzystać z pakietu SMA Smart Connected, produkt musi być stale połączony z portalem Sunny Portal, a ponadto na portalu muszą być zapisane aktualne dane użytkownika i specjalisty.

Pakietu SMA Smart Connected można używać na portalu Sunny Portal tylko wtedy, gdy także falowniki go obsługują.

SMA SPOT

Sunny Portal wraz z urządzeniem komunikacyjnym umożliwia korzystanie z funkcjonalności SMA SPOT. SMA SPOT umożliwia prostą bezpośrednią sprzedaż prądu solarnego z fotowoltaicznych instalacji dachowych i komercyjnych. Klienci i instalatorzy mogą dzięki temu skorzystać ze specjalistycznej technicznej wiedzy firmy SMA oraz wieloletniego doświadczenia firmy MVV Energie AG w sprzedaży prądu.

Ta funkcjonalność nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Funkcje objęte licencją

Sunny Portal posiada funkcje podstawowe, dostępne dla każdej instalacji. W zależności od urządzenia komunikacyjnego lub dodatkowo wykupionych licencji Sunny Portal udostępnia również dodatkowe funkcje.