Montaż falownika


Specjalista

Dodatkowe niezbędne materiały montażowe (nie są załączone do urządzenia):

 • 3 śruby odpowiednie do podłoża i masy falownika o średnicy minimalnej 6 mm

 • 3 podkładki pasujące do śrub (o średnicy zewnętrznej wynoszącej minimum 18 mm)

 • Ewentualnie 3 kołki rozporowe odpowiednie do podłoża i stosowanych śrub

PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała wskutek dużej masy produktu

Wskutek niewłaściwego podnoszenia i upuszczenia produktu podczas transportu lub montaży można odnieść obrażenia.

 1. Przy podnoszeniu i transporcie produktu należy zachować ostrożność. Należy przy tym mieć na uwadze masę produktu.
 2. Podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Sposób postępowania:

 1. PRZESTROGA

  Niebezpieczeństwo obrażeń przez uszkodzone przewody

  W ścianie mogą być ułożone przewody elektryczne lub inne przewody zaopatrzenia w media (np. gazowe, wodne).

  1. Sprawdzić, czy w ścianie nie przebiegają żadne przewody, które mogłyby zostać uszkodzone przy wykonywaniu otworów.
  1944213772
 2. Umieścić uchwyt ścienny na ścianie w pozycji poziomej i zaznaczyć położenie otworów do wywiercenia. Należy przy tym użyć przynajmniej jednego otworu z prawej i lewej strony oraz dolnego środkowego otworu w uchwycie ściennym. Wskazówka: Przy montażu produktu na maszcie należy użyć górnego i dolnego otworu w środku uchwytu ściennego.
 3. Odłożyć uchwyt ścienny na bok i wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach.
 4. W zależności od podłoża włożyć do otworów kołki rozporowe.
 5. 2024894988
 6. Za pomocą śrub i podkładek przykręcić uchwyt ścienny w położeniu poziomym.
 7. 2371545356
 8. Zawiesić falownik w uchwycie ściennym. Karby znajdujące się z lewej i prawej strony radiatora z tyłu falownika należy przy tym wprowadzić w rowki z lewej i prawej strony uchwytu ściennego.
 9. Sprawdzić, czy falownik jest dobrze przymocowany.
 10. 2371545740
 11. Przymocować falownik w uchwycie ściennym. W tym celu włożyć z obu stron po jednej śrubie z łbem soczewkowym M5x12 do dolnego otworu w nakładce montażowej falownika i przykręcić przy użyciu wkrętaka Torx (TX 25) (moment dokręcania: 2,5 Nm).