Omvormer monteren


Vakman

Aanvullend vereist montagemateriaal (niet bij de levering inbegrepen):

 • 3 schroeven, welke geschikt zijn voor de ondergrond en het gewicht van de omvormer (diameter: minimaal 6 mm)

 • 3 onderlegringen die geschikt zijn voor de schroeven (buitendiameter: ten minste 18 mm)

 • Eventueel 3 pluggen, die geschikt zijn voor de ondergrond en de schroeven

VOORZICHTIG

Gevaar voor lichamelijk letsel door het gewicht van het product

Door verkeerd tillen en door het naar beneden vallen van het product tijdens het transport of de montage kan lichamelijk letsel ontstaan.

 1. Het product voorzichtig transporteren en optillen. Let daarbij op het gewicht van het product.
 2. Draag bij alle werkzaamheden aan het product geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Werkwijze:

 1. VOORZICHTIG

  Gevaar voor letsel door beschadigde leidingen

  In de wand kunnen zich stroomleidingen of andere leidingen (bijv. voor gas of water) bevinden.

  1. Controleer of er in de muur leidingen zijn geïnstalleerd die tijdens het boren kunnen worden beschadigd.
  1944213772
 2. Lijn de wandsteun horizontaal uit aan de wand en markeer de positie van de boorgaten. Gebruik daarbij ten minste één gat rechts- en linksboven en het gat in het midden van de wandsteun. Tip: gebruik bij montage aan een paal de gaten boven- en onderaan in het midden van de wandsteun.
 3. Leg de wandsteun weg en boor de gemarkeerde gaten.
 4. Steek afhankelijk van de ondergrond zo nodig de pluggen in de boorgaten.
 5. 2024894988
 6. Schroef de wandsteun horizontaal vast met de schroeven en onderlegringen.
 7. 2371545356
 8. Hang de omvormer in de wandsteun. Daarbij moeten de beide geleidingen links en rechts op de ribben op de achterzijde van de omvormer in de groeven in de wandsteun worden gehangen.
 9. Controleer of de omvormer stevig vastzit.
 10. 2371545740
 11. Bevestig de omvormer aan de wandsteun. Daarbij aan beide zijden een schroef M5x12 in het onderste schroefgat van de bevestigingsstip van de omvormer plaatsen en met een torx-schroevendraaier (TX 25) vastdraaien (aandraaimoment: 2,5 Nm).