Eseményüzenetek


Eseményszám

Üzenet, ok, megoldás

101

102

103

105

Grid fault

Túl magas a hálózati feszültség vagy a hálózati impedancia az inverter csatlakozási pontján. Az inverter lecsatlakozott a közcélú villamos hálózatról.

Megoldás:

 • Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség az inverter csatlakozási pontján a megengedett tartományban van-e.

  Lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével, ha a hálózati feszültség a helyi hálózati feltételek miatt a megengedett tartományon kívül van. A hálózat üzemeltetőjének hozzá kell járulnia a betáplálási ponton fennálló feszültség korrigálásához vagy a felügyelt üzemi határértékek módosításához.

  Ha a hálózati feszültség folyamatosan a megengedett tartományban van és ez az üzenet továbbra is megjelenik, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

202

203

205

206

Grid fault

A közcélú villamos hálózat le van választva, az AC kábel sérült, vagy túl alacsony a hálózati feszültség az inverter csatlakozási pontján. Az inverter lecsatlakozott a közcélú villamos hálózatról.

Megoldás:

 • Biztosítsa, hogy a vezetékvédő kapcsoló be legyen kapcsolva.

 • Biztosítsa az AC-kábel épségét és megfelelő csatlakoztatását.

 • Győződjön meg arról, hogy az országspecifikus adatcsoport helyesen van beállítva.

 • Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség az inverter csatlakozási pontján a megengedett tartományban van-e.

  Lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével, ha a hálózati feszültség a helyi hálózati feltételek miatt a megengedett tartományon kívül van. A hálózat üzemeltetőjének hozzá kell járulnia a betáplálási ponton fennálló feszültség korrigálásához vagy a felügyelt üzemi határértékek módosításához.

  Ha a hálózati feszültség folyamatosan a megengedett tartományban van és ez az üzenet továbbra is megjelenik, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

301

Grid fault

A hálózati feszültség 10 perces középértéke elhagyta a megengedett tartományt. Túl magas a hálózati feszültség vagy a hálózati impedancia a csatlakozási ponton. Az inverter lecsatlakozik a közcélú villamos hálózatról a feszültségminőség betartása érdekében.

Megoldás:

 • Ellenőrizze a betáplálási üzemmód közben, hogy a hálózati feszültség az inverter csatlakozási pontján a megengedett tartományban van-e.

  Lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével, ha a hálózati feszültség a helyi hálózati feltételek miatt a megengedett tartományon kívül van. A hálózat üzemeltetőjének hozzá kell járulnia a betáplálási ponton fennálló feszültség korrigálásához vagy a felügyelt üzemi határértékek módosításához.

  Ha a hálózati feszültség folyamatosan a megengedett tartományban van és ez az üzenet továbbra is megjelenik, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

302

Active power limit AC frequency AC voltage

Az inverter túl magas hálózati feszültség miatt csökkentette a teljesítményét a hálózati stabilitás biztosítása érdekében.

Megoldás:

 • Ellenőrizze a hálózati feszültség gyakori ingadozásait lehetőség szerint. Sűrűn előforduló ingadozások és az üzenet sorozatos megjelenése esetén lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével és kérdezze meg, hogy hozzájárul-e az inverter üzemi paramétereinek módosításához. A hálózat üzemeltetőjének engedélye után egyeztesse az üzemi paraméterek módosítását a szervizzel.

401

404

Grid fault

Az inverter lecsatlakozott a közcélú villamos hálózatról. A rendszer elszigetelt hálózatot vagy nagyon nagy hálózatifrekvencia-változást észlelt.

Megoldás:

 • Ellenőrizze a hálózati csatlakozás rövid idejű, erős frekvenciaingadozásait.

501

Grid fault

A hálózati frekvencia a megengedett tartományon kívül van. Az inverter lecsatlakozott a közcélú villamos hálózatról.

Megoldás:

 • Ellenőrizze a hálózati frekvencia gyakori ingadozásait lehetőség szerint.

  Sűrűn előforduló ingadozások és az üzenet sorozatos megjelenése esetén lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével és kérdezze meg, hogy hozzájárul-e az inverter üzemi paramétereinek módosításához.

  A hálózat üzemeltetőjének engedélye után egyeztesse az üzemi paraméterek módosítását a szervizzel.

601

Grid fault

Az inverter túlságosan magas egyenösszetevőt észlel a hálózati áramban.

Megoldás:

 • Ellenőrizze a hálózati csatlakozás egyenösszetevőjét.

 • Az üzenet gyakori megjelenése esetén lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével és tisztázza, hogy az inverter felügyeleti határértéke felemelhető-e.

701

Frequency not permitted > Check parameter

A hálózati frekvencia a megengedett tartományon kívül van. Az inverter lecsatlakozott a közcélú villamos hálózatról.

Megoldás:

 • Ellenőrizze a hálózati frekvencia gyakori ingadozásait lehetőség szerint.

  Sűrűn előforduló ingadozások és az üzenet sorozatos megjelenése esetén lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével és kérdezze meg, hogy hozzájárul-e az inverter üzemi paramétereinek módosításához.

  A hálózat üzemeltetőjének engedélye után egyeztesse az üzemi paraméterek módosítását a szervizzel.

901

PE connection missing > Check connection

A PE rosszul van csatlakoztatva.

Megoldás:

 • Biztosítsa, hogy a PE megfelelően legyen csatlakoztatva.

1101

Installation fault > Check connection

Második fázis van csatlakoztatva az N-re.

Megoldás:

 • Csatlakoztassa a nullavezetőt az N-re

1302

Waiting for grid voltage > Installation failure grid connection > Check grid and fuses

L vagy N nincs csatlakoztatva.

Megoldás:

 • Gondoskodjon róla, hogy az L és N csatlakoztatva legyen.

 • Biztosítsa az AC-kábel épségét és megfelelő csatlakoztatását.

 • Biztosítsa, hogy a vezetékvédő kapcsoló be legyen kapcsolva.

1501

Reconnection fault grid

A módosított országspecifikus adatcsoport vagy a beállított paraméter értéke nem felel meg a helyi követelményeknek. Az inverter nem tud rákapcsolódni a közcélú villamos hálózatra.

Megoldás:

 • Győződjön meg arról, hogy az országspecifikus adatcsoport helyesen van beállítva. Ehhez válassza ki a Set country standard paramétert és ellenőrizze az értéket.

3302

Unstable operation

A DC-bemeneti ellátás nem elegendő az inverter stabil működéséhez. Az inverter nem tud rákapcsolódni a közcélú villamos hálózatra.

Megoldás:

 • Győződjön meg arról, hogy a PV-generátor helyesen van méretezve.

 • Győződjön meg arról, hogy nem fedi hó és nem árnyékolja semmi a PV-generátort.

 • Győződjön meg arról, hogy a PV-generátor hibamentes.

3303

Unstable operation

A DC-bemeneti ellátás nem elegendő az inverter stabil működéséhez. Az inverter nem tud rákapcsolódni a közcélú villamos hálózatra.

Megoldás:

 • Győződjön meg arról, hogy a PV-generátor helyesen van méretezve.

 • Győződjön meg arról, hogy nem fedi hó és nem árnyékolja semmi a PV-generátort.

 • Győződjön meg arról, hogy a PV-generátor hibamentes.

3401

3402

DC overvoltage > Disconnect generator

Túlfeszültség a DC-bemeneten. Az inverter tönkremehet.

Az üzenet mellett a LED-ek gyors villogása is jelzi a problémát.

Megoldás:

 • Áramtalanítsa azonnal az invertert.

 • Ellenőrizze, hogy a DC-feszültség az inverter maximális bemeneti feszültsége alatt van-e. Csatlakoztassa újra a DC-csatlakozókat az inverterhez, ha a DC-feszültség az inverter maximális bemeneti feszültsége alatt van.

 • Biztosítsa a PV-generátor megfelelő kialakítását vagy lépjen kapcsolatba a PV-generátor szerelőjével, ha a DC-feszültség az inverter maximális bemeneti feszültsége felett van.

 • Ha gyakran megismétlődik az üzenet, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

3501

Insulation failure > Check generator

Az inverter földzárlatot észlelt a PV-generátorban.

Megoldás:

 • Ellenőrizze a PV-berendezést földzárlat szempontjából.

3601

High discharge current > Check generator

Az inverter és az akkumulátor szivárgóárama túl magas. Földelési hiba, hibaáram vagy hibás működés áll fenn.

Az inverter azonnal megszakítja a betáplálást a határérték túllépése után. Ha elhárult a hiba, az inverter automatikusan visszacsatlakozik a közcélú villamos hálózatra.

Megoldás:

 • Ellenőrizze a PV-berendezést földzárlat szempontjából.

3701

Residual current too high > Check generator

Az inverter hibaáramot észlelt a PV-generátor rövid idejű földelése miatt.

Megoldás:

 • Ellenőrizze a PV-berendezést földzárlat szempontjából.

3801

3802

DC overcurrent > Check generator

Túláram a DC-bemeneten. Az inverter rövid időre megszakítja a betáplálást.

Megoldás:

 • Ha gyakran megismétlődik az üzenet, ellenőrizze és biztosítsa a PV-generátor megfelelő kialakítását és huzalozását.

3901

3902

Waiting for DC start conditions > Start conditions not met

A közcélú villamos hálózatba történő betáplálás feltételei még nem teljesültek.

Megoldás:

 • Győződjön meg arról, hogy nem fedi hó és nem árnyékolja semmi a PV-generátort.

 • Várja meg az erősebb sugárzást.

 • Amennyiben ez az üzenet gyakran megjelenik a reggeli órákban, növelje a betáplálás indításához szükséges határfeszültséget. Ehhez végezze el a Critical voltage to start feed-in paraméter módosítását.

 • Ha gyakran megjelenik ez az üzenet közepes mértékű sugárzásnál, győződjön meg a PV-generátor megfelelő méretezéséről.

4011

Bridged strings determined

Az A és B DC-bemenet párhuzamosan van kapcsolva.

4012

No bridged strings determined

Az A és B DC-bemenet nincs párhuzamosan van kapcsolva.

6001-6412

Self diagnosis > Interference of device

A szerviz feladata az okot meghatározni.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

6501

6502

6509

Self diagnosis > Overtemperature

Az inverter túl magas hőmérséklet miatt kikapcsolt.

Megoldás:

 • Puha kefével tisztítsa meg a ház hátoldalán található hűtőbordákat és a ház tetején található szellőzőcsatornákat.

 • Biztosítsa az inverter megfelelő szellőzését.

 • Biztosítsa, hogy a környezeti hőmérséklet ne lépje túl a +40 °C-ot.

 • Biztosítsa, hogy az invertert ne érje közvetlen napsugárzás.

6512

Minimum operating temperature not reached

Az inverter csak -25 °C-os hőmérséklettől végez ismét betáplálást a közcélú villamos hálózatba.

6603

6604

Self diagnosis > Overload

A szerviz feladata az okot meghatározni.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

6701

6702

Communication disturbed

Hiba a kommunikációs processzorban, az inverter azonban továbbra is betáplál. A szerviz feladata az okot meghatározni.

Megoldás:

 • Ha gyakran megjelenik az üzenet, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

6801

6802

Self diagnosis > Input A defective

Megoldás:

 • Ellenőrizze, hogy van-e füzér az A bemenetre csatlakoztatva.

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

6901

6902

Self diagnosis > Input B defective

Megoldás:

 • Ellenőrizze, hogy van-e füzér a B bemenetre csatlakoztatva.

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

7001

7002

Sensor fault

Az inverter egyik hőmérsékletérzékelője zavart jelez, az inverter megszakítja a betáplálást. A szerviz feladata az okot meghatározni.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

7102

Parameter file not found or defective

A paraméterfájl nem található vagy sérült. A frissítés nem sikerült. Az inverter továbbra is betáplál.

Megoldás:

 • Másolja be újra a paraméterfájlt a helyes könyvtárba.

7105

Parameter setting failed

Nem sikerült beállítani a paramétereket a memóriakártyán keresztül. Az inverter továbbra is betáplál.

Megoldás:

 • Biztosítsa a paraméterek helyes beállítását.

 • Biztosítsa az SMA Grid Guard kód meglétét.

7106

Update file defective

A frissítési fájl sérült. A frissítés nem sikerült. Az inverter továbbra is betáplál.

7110

No update file found

Nem található új frissítési fájl az SD-kártyán. A frissítés nem sikerült. Az inverter továbbra is betáplál.

7112

Update file successfully copied

7113

The memory card is full or write-protected

7201

7202

Data storage not possible

7303

Update main CPU failed

A szerviz feladata az okot meghatározni.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

7320

The device was successfully updated

A firmware-frissítés sikeresen lezárult.

7330

Condition test failed

A frissítési feltételek vizsgálata sikeres volt. A firmware-frissítési csomag megfelelő ehhez az inverterhez.

7331

Update transport started

Frissítési fájl másolása folyamatban.

7332

Update transport successful

Sikerült a frissítési fájlt az inverter belső adattárolójába másolni.

7333

Update transport failed

Nem sikerült a frissítési fájlt az inverter belső adattárolójába másolni. Ennek a kapcsolat minősége lehet az oka abban az esetben, ha WLAN-on keresztül kapcsolódik az inverterhez.

Megoldás:

 • Próbálja meg újra a frissítést.

 • WLAN-kapcsolat esetén: javítson a WLAN-kapcsolat minőségén (pl. WLAN-erősítővel) vagy kapcsolódjon az inverterhez Etherneten keresztül.

 • Ha újra megjelenik az üzenet, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

7341

Update Bootloader

Az inverter frissíti a bootloadert.

7342

Update Bootloader failed

A bootloader frissítése nem sikerült.

Megoldás:

 • Próbálja meg újra a frissítést.

 • Ha újra megjelenik az üzenet, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

7347

Incompatible file

A konfigurációs fájl nem alkalmas ehhez az inverterhez.

Megoldás:

 • Biztosítsa, hogy a kiválasztott konfigurációs fájl alkalmas legyen az inverterhez.

 • Próbálja meg újra az importálást.

7348

Incorrect file format

A konfigurációs fájl nem felel meg a szükséges formátumnak vagy sérült.

Megoldás:

 • Biztosítsa, hogy a kiválasztott fájl megfeleljen a szükséges formátumnak és ne legyen sérült.

 • Próbálja meg újra az importálást.

7349

Incorrect login rights for configuration file

Nincsenek meg a szükséges felhasználói jogosultságok a konfigurációs fájl importálásához.

Megoldás:

 • Jelentkezzen be Szerelő minőségben.

 • Importálja újra a konfigurációs fájlt.

7350

Transfer of a configuration file has started

A konfigurációs fájl átvitele folyamatban van.

7351

Update WLAN

Az inverter frissíti a WLAN-modult.

7352

Update of WLAN not successful

A WLAN-modul frissítése nem sikerült.

Megoldás:

 • Próbálja meg újra a frissítést.

 • Ha újra megjelenik az üzenet, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

7353

Update time zone database

Az inverter frissíti az időzónák adatbázisát.

7354

Update of time zone database not successful

Az időzónák adatbázisának frissítése nem sikerült.

Megoldás:

 • Próbálja meg újra a frissítést.

 • Ha újra megjelenik az üzenet, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

7355

Update WebUI

Az inverter frissíti a felhasználói felületét.

7356

Update of WebUI not successful

Az inverter felhasználói felületének frissítése nem sikerült.

Megoldás:

 • Próbálja meg újra a frissítést.

 • Ha újra megjelenik az üzenet, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

7500

7501

Fan fault > Check inverter electr. and fan

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

7619

Communication fault with meter unit > Check communication to counter

Az inverter nem fogad adatokat a fogyasztásmérőtől.

Megoldás:

 • Biztosítsa, hogy a fogyasztásmérő megfelelő módon ugyanabba a hálózatba legyen integrálva, mint az inverter (lásd a fogyasztásmérő útmutatóját).

 • WLAN-kapcsolat esetén: javítson a WLAN-kapcsolat minőségén (pl. WLAN-erősítővel) vagy kösse össze az invertert Etherneten keresztül a DHCP-szerverrel (router).

7701

7702

7703

Interference of device

A szerviz feladata az okot meghatározni.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

8003

Active power limit AC frequency derating

Az inverter túl magas hőmérséklet miatt csökkentette a teljesítményét több mint 10 percre.

Megoldás:

 • Puha kefével tisztítsa meg a ház hátoldalán található hűtőbordákat és a ház tetején található szellőzőcsatornákat.

 • Biztosítsa az inverter megfelelő szellőzését.

 • Biztosítsa, hogy a környezeti hőmérséklet ne lépje túl a +40 °C-ot.

 • Biztosítsa, hogy az invertert ne érje közvetlen napsugárzás.

8101

8102

8103

8104

Communication disturbed

A szerviz feladata az okot meghatározni.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

8708

Timeout in communication for active power limitation

Akadozik a kommunikáció a berendezésvezérléssel. Fall-back beállítástól függően vagy az utoljára fogadott értékeket kell megtartani, vagy a tényleges teljesítményt kell korlátozni az inverter névleges teljesítményének beállított százalékos értékére.

Megoldás:

 • Győződjön meg róla, hogy zavartalan a kapcsolat a berendezésvezérlővel (pl. Sunny Home Manager), minden kábel ép és egyetlen csatlakozó sincs kihúzva.

8709

Timeout in communication for reactive power spec.

Akadozik a kommunikáció a berendezésvezérléssel. Fall-back beállítástól függően vagy az utoljára fogadott értékeket kell megtartani, vagy a meddő teljesítményt kell a beállított értékre állítani.

Megoldás:

 • Győződjön meg róla, hogy zavartalan a kapcsolat a berendezésvezérlővel (pl. Sunny Home Manager), minden kábel ép és egyetlen csatlakozó sincs kihúzva.

8710

Timeout in communication for cos-Phi spec.

Akadozik a kommunikáció a berendezésvezérléssel. Fall-back beállítástól függően vagy az utoljára fogadott értékeket kell megtartani, vagy az eltolási tényezőt kell a beállított értékre állítani.

Megoldás:

 • Győződjön meg róla, hogy zavartalan a kapcsolat a berendezésvezérlővel (pl. Sunny Home Manager), minden kábel ép és egyetlen csatlakozó sincs kihúzva.

9002

SMA Grid Guard code invalid

A megadott SMA Grid Guard kód helytelen. A paraméterek továbbra is védettek és nem módosíthatók.

Megoldás:

 • Adja meg a helyes SMA Grid Guard kódot.

9003

Grid parameter locked

A hálózati paraméterek módosítása zárolva van. Mostantól az SMA Grid Guard kóddal kell bejelentkeznie, ha módosítani szeretné a hálózati paramétereket.

9005

Changing of grid parameters not possible > Ensure DC supply

Ennek a hibának a következő okai lehetnek:

 • A módosítandó paraméterek védettek.

 • A DC-bemeneti DC-feszültség nem elegendő a központi processzor működéséhez.

Megoldás:

 • Adja meg az SMA Grid Guard kódot.

 • Biztosítsa, hogy legalább a DC-indítófeszültség rendelkezésre álljon (a zöld LED villog, pulzál vagy világít).

9007

Abort self-test

Az önteszt (csak Olaszország esetén) megszakadt.

Megoldás:

 • Biztosítsa, hogy az AC-csatlakozás megfelelő legyen.

 • Indítsa el újra az öntesztet.

10108

Time adjusted / old time

10109

Time adjusted / new time

10110

Time synchronization failed: |tn0|

Nem sikerült időinformációt kérni a beállított NTP-szervertől.

Megoldás:

 • Biztosítsa az NTP-szerver helyes konfigurációját.

 • Biztosítsa az inverter internetkapcsolattal rendelkező helyi hálózatba való integrációját.

10118

Parameter upload complete

A konfigurációs fájl feltöltése sikeres volt.

10248

[Interface]: network busy

A hálózat nagyon le van terhelve. A készülékek közötti adatcsere nem optimális és erőteljesen késik.

Megoldás:

 • Növelje a lekérdezési időközöket.

 • Szükség esetén csökkentse a hálózaton belüli készülékek számát.

10249

[Interface]: network overloaded

A hálózat túlterhelt. Nincs adatcsere a készülékek között.

Megoldás:

 • Csökkentse a hálózaton belüli készülékek számát.

 • Szükség esetén növelje az adatlekérdezési időközöket.

10250

[Interface]: package error rate [ok / high]

A csomag hibaarány módosul. Ha magas a csomag hibaarány, akkor a hálózat túlterhelt, vagy akadozik a hálózati kapcsolóval vagy a DHCP-szerverrel (router) fennálló kapcsolat.

Megoldás magas csomag hibaarány esetén:

 • Biztosítsa, hogy Ethernet-kapcsolat esetén a hálózati kábel és a hálózati csatlakozók épek legyenek és a hálózati csatlakozók megfelelően legyenek bedugva.

 • Szükség esetén növelje az adatlekérdezési időközöket.

 • Szükség esetén csökkentse a hálózaton belüli készülékek számát.

10251

[Interface]: communication status goes to [Ok / Warning / Error / Not connected]

A hálózati kapcsolóval vagy a DHCP-szerverrel (router) fennálló kommunikációs állapot módosul. Adott esetben hibaüzenet is megjelenik.

10252

[Interface]: communication disrupted

Nincs érvényes jel a hálózati vezetéken.

Megoldás:

 • Biztosítsa, hogy Ethernet-kapcsolat esetén a hálózati kábel és a hálózati csatlakozók épek legyenek és a hálózati csatlakozók megfelelően legyenek bedugva.

 • Biztosítsa a DHCP-szerver (router) és az esetleges kapcsolók kifogástalan működését.

10253

[Interface]: connection speed goes to [100 Mbit / 10 Mbit]

A csatlakozási sebesség módosul. A [10 Mbit] állapot oka lehet egy hibás csatlakozó, egy sérült kábel vagy a hálózati csatlakozók kihúzása vagy bedugása.

Megoldás [10 Mbit] állapot esetén:

 • Biztosítsa, hogy Ethernet-kapcsolat esetén a hálózati kábel és a hálózati csatlakozók épek legyenek és a hálózati csatlakozók megfelelően legyenek bedugva.

 • Biztosítsa a DHCP-szerver (router) és az esetleges kapcsolók kifogástalan működését.

10254

[Interface]: duplex mode goes to [Full / Half]

A Duplex-mód (adatátviteli mód) módosul. A [Half] állapot oka lehet egy hibás csatlakozó, egy sérült kábel vagy a hálózati csatlakozók kihúzása vagy bedugása.

Megoldás [Half] állapot esetén:

 • Biztosítsa, hogy Ethernet-kapcsolat esetén a hálózati kábel és a hálózati csatlakozók épek legyenek és a hálózati csatlakozók megfelelően legyenek bedugva.

 • Biztosítsa a DHCP-szerver (router) és az esetleges kapcsolók kifogástalan működését.

10255

[Interface]: Network load OK

A hálózati terhelés erős igénybevételt követően ismét normál tartományban van.

10282

[User group]-Login via [Protocol] locked

A bejelentkezés több hibás bejelentkezési kísérlet után korlátozott ideig zárolva van. A rendszer a felhasználói bejelentkezést 15 percre, a Grid Guard bejelentkezést pedig 12 órára zárolja.

Megoldás:

 • Várjon, míg a megadott idő letelik, majd próbáljon meg újra bejelentkezni.

10283

WLAN module faulty

Az inverterbe beépített WLAN-modul hibás.

Megoldás:

 • Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

10284

No WLAN connection possible

Pillanatnyilag nincs WLAN-kapcsolat az inverter és a kiválasztott hálózat között.

Megoldás:

 • Győződjön meg arról, hogy az SSID, a WLAN-jelszó és a titkosítási módszer helyesen van megadva. A WLAN-router vagy a WLAN hozzáférési pont határozza meg a titkosítási módszert, amely szintén ott módosítható.

 • Biztosítsa, hogy a WLAN-router vagy a WLAN hozzáférési pont hatótávolságon belül legyen és kifogástalanul működjön.

 • Ha gyakran megjelenik az üzenet, javítson a WLAN-kapcsolaton WLAN-erősítő használatával.

10285

WLAN connection established

Létrejött a kapcsolat a kiválasztott WLAN-hálózattal.

10286

WLAN connection lost

Az inverter elvesztette a WLAN-kapcsolatot a kiválasztott hálózattal.

Megoldás:

 • Győződjön meg arról, hogy a WLAN-router vagy a WLAN hozzáférési pont még aktív.

 • Biztosítsa, hogy a WLAN-router vagy a WLAN hozzáférési pont hatótávolságon belül legyen és kifogástalanul működjön.

 • Ha gyakran megjelenik az üzenet, javítson a WLAN-kapcsolaton WLAN-erősítő használatával.

10339

Webconnect enabled

Aktiválták a Webconnect-funkciót.

10340

Webconnect disabled

Kikapcsolták a Webconnect-funkciót.

10502

Active power limit AC frequency AC frequency

Az inverter túl magas hálózati frekvencia miatt csökkentette a teljesítményét a hálózati stabilitás biztosítása érdekében.

Megoldás:

 • Ellenőrizze a hálózati frekvencia gyakori ingadozásait lehetőség szerint. Sűrűn előforduló ingadozások és az üzenet sorozatos megjelenése esetén lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével és kérdezze meg, hogy hozzájárul-e az inverter üzemi paramétereinek módosításához. A hálózat üzemeltetőjének engedélye után egyeztesse az üzemi paraméterek módosítását a szervizzel.

10901

Self-test start |xx|

Önteszt végrehajtása folyamatban.

10902

Current disconnection limit for voltage increase protection |xxx| V

Az önteszt időközi eredménye

10903

Current disconnection limit for voltage monitoring lower maximum threshold |xxx| V

Az önteszt időközi eredménye

10904

Current disconnection limit for voltage monitoring upper minimum threshold |xxx| V

Az önteszt időközi eredménye

10905

Current disconnection limit for voltage monitoring middle minimum threshold |xxx| V

Az önteszt időközi eredménye

10906

Current disconnection limit for frequency monitoring switchable maximum threshold |xxx| Hz

Az önteszt időközi eredménye

10907

Current disconnection limit for frequency monitoring switchable minimum threshold |xxx| Hz

Az önteszt időközi eredménye

10908

Current disconnection limit for frequency monitoring lower maximum threshold |xxx| Hz

Az önteszt időközi eredménye

10909

Current disconnection limit for frequency monitoring upper minimum threshold |xxx| Hz

Az önteszt időközi eredménye

10910

Measured disconnection threshold for the running test point |xxx| |xx|

Az önteszt időközi eredménye

10911

Standard value for the running test point |xxx| |xx|

Az önteszt időközi eredménye

10912

Measured disconnection time for the running test point |xx| s

Az önteszt időközi eredménye

27103

Set parameter

Paraméterek módosításának mentése.

27104

Parameters set successfully

A paraméterek módosításának mentése sikeres volt.

27107

Update file OK

A talált frissítési fájl érvényes.

27301

Update communication

Az inverter frissíti a kommunikációs komponenst.

27302

Update main CPU

Az inverter frissíti az inverterkomponenst.

27312

Update completed

Az inverter sikeresen befejezte a frissítést.

29001

Installer code valid

A megadott Grid Guard kód érvényes. A védett paraméterek pillanatnyilag fel vannak oldva, beállíthatja a paramétereket. A rendszer 10 betáplálási óra után automatikusan újra zárolja a paramétereket.

29004

Grid parameter unchanged

A hálózati paraméterek módosítása nem lehetséges.