Nazwa stosowana w dokumencie


Pełna nazwa

Nazwa stosowana w niniejszym dokumencie

SMA Data Manager M

Data Manager, produkt

SMA Speedwire Fieldbus

Sieć SMA Speedwire, Speedwire

SMA Speedwire Encrypted Communication

Szyfrowanie Speedwire

Sunny Portal powered by ennexOS

Sunny Portal