Zoeken naar fouten


Antwoorden op vaak gestelde vragen vindt u op het tabblad FAQ op de productpagina onder www.SMA-Solar.com.

Probleem

Oorzaak en oplossing

Verouderde of verkeerde meetwaarden worden getoond.

VPN- of internetverbinding gestoord.

 • Waarborg, dat de netwerkkabel correct is aangesloten en de link-led van de netwerkbus brandt.

of

 • In het apparaatoverzicht in Sunny Portal de status van de aangesloten apparaten controleren.

De energiemeter is verkeerd om aangesloten.

 • De energiemeter correct aansluiten (zie handleiding van de energiemeter).

of

 • In de meterconfiguratie in de gebruikersinterface de kanalen voor netafname- en teruglevermeter verwisselen.

of

 • In de meterconfiguratie op de gebruikersinterface een inverse-profiel kiezen.

De weergave in uw internetbrowser is niet actueel.

 • Laad de pagina opnieuw in uw internetbrowser.

Niet alle apparaten zijn gevonden.

Niet alle apparaten zijn in bedrijf.

 • Waarborg, dat alle apparaten in bedrijf zijn.

Er bevinden zich te veel apparaten in de installatie.

 • Waarborg, dat er niet meer apparaten dan toegestaan in de installatie aanwezig zijn.

De netwerkconfiguratie van het lokale netwerk is foutief.

 • Waarborg, dat de netwerkconfiguratie juist is. SMA Solar Technology AG adviseert om de automatische netwerkconfiguratie te gebruiken.

De gebruikersinterface van de Data Manager kan niet worden opgeroepen.

Een verouderde firmware-versie is geactualiseerd.

 • Na een firmware-update kunnen storingen bij een nieuwe start van het product het gevolg zijn. Reset het product zodat de fabrieksinstelling weer actief is. Houd hiervoor de functietoets 15 tot 20 seconden ingedrukt. Nu worden alle gegevens in het product gereset.

Veranderde parameters worden ook na ongeveer één minuut wachttijd niet overgenomen.

Parameters worden gelijktijdig door 2 gebruikers veranderd.

 • Waarborg, dat niet tegelijkertijd op de gebruikersinterface van het product en in Sunny Portal parameters worden gewijzigd.

De Data Manager kan niet in Sunny Portal worden geregistreerd.

De internetverbinding via een proxy-server is niet mogelijk.

 • Neem contact op met de netwerkbeheerder.

De invoer van de identificatiecode (PIC) of de registratiecode (RID) is foutief.

 • Controleer de invoer.

De firmware van een aangesloten SMA-product is bij een firmware-update met een USB-stick niet geactualiseerd.

De gedownloade firmwareversie is verouderd of niet geschikt voor het SMA-product.

 • De firmwareversie moet hoger zijn dan de geïnstalleerde firmwareversie van het SMA-product. Controleer of u de juiste firmwareversie voor uw SMA-product heeft gedownload en voer de firmware-update opnieuw uit.

De DC-ingangsspanning is onvoldoende voor een firmware-update.

 • Bij oudere omvormers is een firmware-update pas mogelijk vanaf een bepaalde DC-ingangsspanning. De DC-ingangsspanning kan afhankelijk van het tijdstip van de dag, de weersomstandigheden of de toestand van de PV-panelen (bijv. vervuild of bedekt met sneeuw) te laag zijn voor een firmware-update. Waarborg dat voldoende DC-spanning voorhanden is en voer de firmware-update opnieuw uit.

De netwerkkwaliteit van het lokale netwerk is onvoldoende.

 • Door een te geringe netwerkkwaliteit van het lokale netwerk kunnen fouten optreden bij de datatransmissie. Controleer de netwerkstatus van uw lokale netwerk en neem eventueel contact op met uw netwerkbeheerder.

Op de gebruikersinterface van de Data Manager worden geen gegevens getoond.

Mogelijkerwijs is door de langere periode zonder spanningsvoorziening de buffercondensator van de realtime-klok van de Data Manager ontladen.

 • Waarborg, dat de Data Manager toegang tot een tijdserver op internet of in het lokale netwerk heeft, om de actuele tijd te behouden.